Sprawozdania z roku 2021:

 

Sprawozdania z roku 2020:

 

Sprawozdania z roku 2019:

 

Sprawozdania z roku 2018:

 

Sprawozdania z roku 2017:

 

Sprawozdania z roku 2016:

 

Sprawozdania z roku 2015:

pdf iconSprawozdanie z realizacji zadania publicznego „Ograniczanie bezdomności zwierząt” Gmina Siemiatycze

Sprawozdanie finansowe

pdf iconRoczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

pdf iconWPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

pdf iconDODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

pdf iconBILANS

pdf iconRACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

 

Sprawozdania z roku 2014:

pdf icon Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego „Ograniczanie bezdomności zwierząt” Ciechanowiec

Sprawozdanie finansowe

pdf icon Sprawozdanie merytoryczne 2014

pdf iconBilans za rok 2014

pdf iconInformacje uzupełniające do bilansu

pdf iconRachunek zysków i strat

pdf iconInformacje ogólne

pdf iconRoczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

 

Sprawozdania z roku 2013:

pdf icon Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2013

pdf icon Bilans za rok 2013

pdf icon Rachunek wyników za rok 2013

Informacja dodatkowa

pdf icon Sprawozdanie finansowe 2013

Sprawozdania z roku 2012:

pdf icon Sprawozdanie finansowe 2012

 

Sprawozdania z roku 2011:

pdf icon Sprawozdanie finansowe 2011