1. Weronika Maria Sawicka - Prezes Zarządu
  2. Grażyna Barbara Konczerewicz – Wiceprezes Zarządu
  3. Antoni Repliński - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  1. Marlena Teresa Kowalczuk - Przewodnicząca
  2. Urszula Kasjaniuk - Sekretarz
  3. Beata Agata Wasilewska - Członek